top of page

OM BARNIK INVEST GROUP 

Barnik Invest Group är mer än bara ett investmentbolag. Ur 25 års yrkeserfarenhet inom life science och 12 år erfarenhet av bolagsbyggande har Barnik Invest Group vuxit fram och etablerat sig som ett investmentbolag som har unika möjligheter att stärka sina portföljbolag med kompetens, resurser, nätverk och kapital på ett sätt som skapar långsiktigt värde och trygghet för både Entreprenörer och Investerare.

 

Vilket värde tillför Barnik Invest Group till Entreprenörer?

Barnik Invest sticker ut genom att erbjuda en 360-lösning vilket utöver kapital och nätverk innebär tillgång till resurser av rätt kompetens och personal via det helägda dotterbolaget Medicorent Int. som kan vara med och fylla kompetensbehoven i hela processen i samtliga faser i bolagets tillväxtresa. Utöver Medicorent finns även det helägda dotterbolaget StartUpPharma Int. som kan vara med och ge tillgång till unika kommersialiseringslösningar och distributionsnätverk på ett flertal viktiga marknader som Norden, Europa, Australien och Mellanöstern.

 

Vilket värde tillför Barnik Invest Group till Investerare?

Vi erbjuder möjligheten att investera i bolag som vi har arbetat tillsammans med och där vi kommit till djup insikt om att det finns en mycket stor potential till god värdeutveckling över tid. Vi arbetar och kommer i kontakt med många bolag men det är endast ett fåtal som vi känner oss tillräckligt trygga med att både investera vårt eget kapital samt att erbjuda investeringsmöjligheterna till vårt investerarnätverk. Vi hjälper även till att ordna möten med företagsledning samt ta fram all relevant information till de investerare som vill göra sin egen due diligence för att bedöma bolagens potential.

25

ÅRS ERFARENHET INOM LÄKEMEDELSINDUSTRIN

12

ÅRS ERFARENHET INOM INVESTMENT

8

SPECIALIST

AFFÄRSOMRÅDEN

6

AKTUELLA INVESTERINGAR

the team

MÖT TEAMET

HB.jpg
Hamid Bakhshi 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Hamid är en visionär med mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin där han arbetat både nationellt och internationellt på olika företag. Har en gedigen erfarenhet inom klinisk forskning och haft olika ledande positioner på bolag såsom Pharmacia, Pfizer,
Eli Lilly och varit VD på ett internationellt CRO bolag, Parexel. Sedan 2010 har Hamid grundat ett antal olika bolag och har en väldigt bred förståelse och erfarenhet av att driva bolag i olika utvecklingsfaser. Idag driver han Barnik Invest koncernen inklusive dotterbolagen Medicorent och StartUpPharma och hjälper Startupbolag till kommersiell framgång.

Sara (1).png
Sara Nikman 
INVESTMENT MANAGER
Har över 15 års erfarenhet av life science industrin. En bakgrund i preklinisk och utvecklingsfas till klinisk forskning samt kvalitetsarbete inom läkemedelsindustrin på bl a Merck, GSK och Sanofi. Vidare är hon en erfaren projektledare och är operationellt ansvarig för Medicorent som arbetar med rekrytering, konsulttjänster och uppdragsforskning.
Sara driver flera bolag och är delägare i Barnik invest Group.
FG.jpg
Fredrik Gustavsson 
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Fredrik har en bakgrund inom finansbranschen där han arbetat med affärsutveckling samt marknadsansvarig på Verdana Fond & Försäkring och sedan inom Bonnier News med research- och försäljningsuppdrag mot finanssektorn främst på Dagens industri. Han har sedan 2021 arbetat med att bygga upp ett nätverk av investerare med intresse av att investera i life science-bolag genom samarbete med Barnik Invest Group.
bottom of page