top of page

Acerca de

FÖR INVESTERARE

På Barnik Invest Group har vi yrkeserfarenhet från att arbeta inom life-science sedan 90-talet och från bolagsbyggande sedan 2010. Vi arbetar dagligen med att träffa framstående bolag inom branschen som är i allt ifrån startupfas till kommersialiseringsfas. Med tiden har vi skapat oss en bred kompetens för att kunna bedöma ett bolags potential och möjligheter att växa nationellt och internationellt. Av alla de bolag vi träffar är det bara ett fåtal som vi känner oss trygga med att investera i och vi erbjuder då ofta även möjligheten till utvalda investerare att investera tillsammans med oss i dessa bolag.       

 

VAD VI ERBJUDER INVESTERARE

Vi erbjuder investerare möjligheten att investera i onoterade life-science bolag som vi genom en gedigen due diligence process har identifierat som bolag som har unika möjligheter att växa nationellt såväl som internationellt. Vi har även genom våra helägda dotterbolag Medicorent Int. och StartUpPharma Int. möjlighet att bidra till bolagens utveckling genom tillgång till resurser av rätt kompetens och personal samt tillgång till kommersialiseringslösningar och distributionsnätverk. Genom arbetet i våra dotterbolag får vi också inblick i många bolag på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. På så sätt kan vi där identifiera bolag med unika tillväxtmöjligheter med stor träffsäkerhet. Vi arbetar hela tiden med att skanna av marknaden för att aktivt träffa framstående bolag inom life-science och bedöma deras framtida tillväxtpotential och vår möjlighet att bidra till deras tillväxtresa. Som investerare tillsammans med oss får du en investeringspartner med lång erfarenhet och bred kompetens att bedöma bolagens potential som dessutom har unika möjligheter att aktivt bidra till bolagens fortsatta utveckling och tillväxt. Vi hjälper också till att ordna möten med företagsledning samt ta fram all relevant information till de investerare som vill göra sin egen due diligence för att bedöma bolagens potential.

 

ÄR DU EN INVESTERARE SOM VILL INVESTERA MED OSS

De investerare som investerar tillsammans med oss är vanligtvis investmentbolag, affärsänglar, holding bolag till näringsverksamhet med god avkastning eller privata investerare med god kunskap och erfarenhet av att investera i onoterade lifescience bolag och vad det innebär. Det är positivt om våra investeringspartners kan tillföra någonting utöver kapital så som branschkännedom, spetskompetens, värdefulla kontakter och nätverk men det är absolut inget krav och i vissa fall är anledningen att man investerar med oss att vi tillför detta. Investeringar i onoterade tillväxtbolag är alltid förknippat med risk och man bör vara beredd på att det ibland kan behövas flera kapitaltillskott under bolagets tillväxtresa innan bolaget kan stå på egna ben.  ​

VI SER AFFÄRSPOTENTIALEN I HÅLLBARA INVESTERINGAR
Trenden är tydlig. Hållbarhet får allt större påverkan på företagens affärsmodeller samt lönsamhet och utveckling. Samtidigt öppnar det upp enorma möjligheter för nya affärsidéer och företag som direkt positionerar sig i förhållande till de globala målen. Vi har god kunskap på vad hållbarhetsaspekterna betyder för dagens och morgondagens affärer.

INTRESSEANMÄLAN TILL VÅRT INVESTARNÄTVERK

Är du en professionell investerare som är intresserad av att investera tillsammans med oss så är du välkommen att ringa oss eller fylla i kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

bottom of page