top of page

OM BARNIK INVEST GROUP

Barnik Invest Group är mer än bara ett investmentbolag. Ur över 25 års yrkeserfarenhet inom life science och 13 års erfarenhet av bolagsbyggande har Barnik Invest Group vuxit fram och etablerat sig som ett investmentbolag som har unika möjligheter att stärka sina portföljbolag med kompetens, resurser, nätverk och kapital på ett sätt som skapar långsiktigt värde och trygghet för både Entreprenörer och Investerare.

 

Vilket värde tillför Barnik Invest Group till Entreprenörer?

Barnik Invest sticker ut genom att erbjuda en 360-lösning vilket utöver kapital och nätverk innebär tillgång till resurser av rätt kompetens och personal via det helägda dotterbolaget Medicorent Int. som kan vara med och fylla kompetensbehoven i hela processen i samtliga faser i bolagets tillväxtresa samt tillhandahåller även CRO tjänster för de boag som planerar ytföra kliniska prövningar. 

Utöver Medicorent finns även det helägda dotterbolaget StartUpPharma Int. som kan vara med och ge tillgång till unika kommersialiseringslösningar och distributionsnätverk på ett flertal viktiga marknader som Norden, Europa, Australien och Mellanöstern.

 

Vilket värde tillför Barnik Invest Group till Investerare?

Vi erbjuder möjligheten att investera i bolag som vi har arbetat tillsammans med och där vi kommit till djup insikt om att det finns en mycket stor potential till god värdeutveckling över tid. Vi arbetar och kommer i kontakt med många bolag men det är endast ett fåtal som vi känner oss tillräckligt trygga med att både investera vårt eget kapital samt att erbjuda investeringsmöjligheterna till vårt investerarnätverk. Vi hjälper även till att ordna möten med företagsledning samt ta fram all relevant information till de investerare som vill göra sin egen due diligence för att bedöma bolagens potential.

MÖT TEAMET

bottom of page